Upozornění pro návštěvy lůžkových provozů následné péče

Vzhledem k počínající vlně respiračních onemocnění doporučujeme při návštěvě lůžkového pracoviště použít ochranu dýchacích cest (roušku, respirátor).

Důrazně nedoporučujeme návštěvu pacienta osobami s projevy respiračního onemocnění.

Děkujeme, že pomáháte chránit naše pacienty

Medicon Hospitals s.r.o.

4. 10. 2023

Medicon group