Rehabilitační péče ve Volyni – rozhovor s MUDr. Ivou Žejdlovou, primářkou léčebny

Nemocnice ve Volyni je zdravotnické zařízení, které poskytuje následnou lůžkovou zdravotní a rehabilitační péči pro pacienty, kteří potřebují doléčení po akutním zhoršení chronické nemoci, úrazu nebo rehabilitaci po plánovaném ortopedickém výkonu. Zdravotní péči zajišťuje sehraný tým zdravotníků vedený primářkou MUDr. Ivou Žejdlovou, která má letitou praxi v oboru geriatrie.

Paní primářko, co jste schopni nabídnout pacientům v rámci hospitalizace? Pacientům je zajištěna odborná lékařská a ošetřovatelská péče, včetně rehabilitace např. po ortopedických operacích. Nabízíme komplexní odbornou rehabilitaci vedenou zkušenými fyzioterapeuty včetně speciální LTV, fyzikálních procedur za využití přístrojů, vodoléčby, motodlahy. Velmi důležitá je také návaznost na ambulantní rehabilitaci v naší nemocnici, kde mohou pacienti v případě potřeby dokončit léčbu po odchodu domů.

Čeho si pacienti na léčebně nejvíce cení? Mezi přednosti našeho zařízení patří kvalitní léčebná, ošetřovatelská a rehabilitační péče, kterou naši pacienti oceňují a v případě potřeby se do nemocnice rádi vracejí. Oceňují také přátelské, „rodinné“ prostředí menší léčebny a individuální empatický přístup personálu.Výhodou je i velmi příjemné okolí léčebny a její umístění v rozsáhlém parku, který pacienti hojně využívají za účelem rehabilitace i posezení s příbuznými. Pro imobilní pacienty využíváme pobyt na terasách, kde v letních měsících probíhají psychoaktivační aktivity.

Jak se na vaše lůžkové pracoviště může nemocný dostat? Pacienti jsou na lůžkové pracoviště přijímáni na základě doporučení od praktického lékaře nebo mohou být přeloženi přímo z nemocnice, kde komunikujeme s ošetřujícím lékařem, případně se na nás pacient může obrátit napřímo.

Pokud pacienti potřebují výše uvedenou péči, uděláme vše pro to, aby se jejich zdravotní stav u nás zlepšil a mohli se navrátit do svého prostředí a vést dále kvalitní život.

Více informací o Volyňské léčebně se dozvíte ZDE

Medicon group