Postaráme se o vaše blízké, jak nejlépe umíme – rozhovor s MUDr. Josefem Janouškem, primářem následné péče

Nemocnice Vimperk je dlouholetým poskytovatelem zdravotní péče. Služby zařízení lze rozdělit do tří segmentů zdravotní péče, a to ambulantních specialistů, následné lůžkové péče a sociálních služeb.

Jedním z pracovišť tohoto zdravotnického zařízení je zmíněná léčebna dlouhodobě nemocných, kde je maximální kapacita 43 lůžek. Na tomto pracovišti poskytují zdravotníci pacientům odbornou lékařskou a ošetřovatelskou péči. Velkou výhodou je návaznost na péči sociální ve formě sociálních lůžek ve zdravotnickém zařízení a následně domova pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Jak to na takové léčebně chodí jsme se zeptali současného primáře MUDr. Josefa Janouška.

Co pacienti LDN nejvíce kvitují na pracovišti? Vzhledem k tomu, že jsme poměrně malé oddělení, pacienti kvitují prostředí téměř domácí péče. Vstřícné jednání personálu, ochota, empatie a porozumění jsou na denním pořádku. Vzhledem k tomu, že většina našich pacientů a zaměstnanců je místně příslušná městu Vimperk a blízkému okolí, je vytvořena vzájemná vazba mezi personálem, pacienty a jejich blízkými. Je tak možné udržovat vzájemný kontakt mezi rodinou a pacientem. Důležitým prvkem naší péče je možnost společenského kontaktu pacientů, nabídka společných prostor a sdílení aktivit, možnost vycházky do parku apod.. Nepopírám, že toto nám komplikují proticovidová omezení, kdy se maximálně snažíme, abychom ochránili pacienty i personál.

Nedílnou součástí naší péče je i péče o výživu pacientů, nabídnutím takřka domácí stravy (samozřejmě v rámci pacientova dietního omezení) a zařazením odpolední svačiny, která nebývá ve zdravotnických zařízeních standardem.

To vše je úzce spjaté s odbornou a kvalitní lékařskou a ošetřovatelskou péčí.

Co můžete pacientům v rámci hospitalizace nabídnout, jaké jsou výhody hospitalizace na vašem pracovišti? Je to především komplexnost péče, kterou jsme schopni v zařízení nabídnout a poskytnout. Provozované služby ambulantních specialistů poskytují pro lůžkové pracoviště konziliární služby a v případě potřeby poskytnou odbornou péči. Jedná se o základní ambulantní provozy. V interní ambulanci máme skvělou lékařku, která se kromě všeobecného interního lékařství zaměřuje na gastroskopii a koloskopii. To umožňuje pacientům nejen z lůžkového oddělení dostupnou diagnostiku v oblasti gastrointestinálního traktu. Dalším lékařem interní ambulance je odborník zaměřující se na diabetologii a onemocnění štítné žlázy a onemocnění kostního systému. Na interní obory navazuje chirurgická ambulance, která je schopna kromě běžného ambulantního provozu pro veřejnost, poskytnout odbornou konziliární péči pro pacienty hospitalizované např. po úrazech a operacích nebo poskytnout odbornou péči při vzniku akutního chirurgického problému u těchto pacientů. Většina našich pacientů je poměrně vyššího a vysokého věku, kdy je nezbytné se zabývat i psychickou stránkou pacienta a případnými kognitivními poruchami. Proto si nesmírně vážíme naší ambulantní specialistky v oboru psychiatrie, která je velkou oporou při péči o naše pacienty a zároveň provozuje v areálu nemocnice psychiatrickou ambulanci.

Velkou výhodou našeho zařízení je provázanost se sociální sférou, kdy můžeme velmi jednoduše vyřešit péči o pacienta, který již není indikován k dlouhodobé péči, ale zároveň se nemůže vrátit do domácího prostředí.

Můžete také na lůžkách nabídnout léčebnou rehabilitaci? Samozřejmě. Nedílnou součástí naší péče je i léčebná rehabilitace. Naše pracoviště fyzioterapeutů poskytuje v indikovaném případě péči i pacientům na lůžku. V dalším případě je k dispozici plně funkční ambulantní rehabilitační péče, kde je péče poskytována kvalifikovanými fyzioterapeuty. V případě hospitalizace pacientů po ortopedických operacích je k dispozici specialista v oboru ortopedie.

Více informací o pracovišti následné péče najdete ZDE.

Medicon group