Pokyny pro návštěvy lůžkového pracoviště Kliniky následné péče Zelený pruh (od 24.3.2023)

Od 24.3.2023 jsou zrušena veškerá opatření regulující způsob návštěv pacientů pracovišť lůžkové péče – Kliniky následné péče Zelený pruh a Centra následné péče Vysočany.

V případě zhoršené epidemiologické situace na pracovišti mohou být dočasně některá opatření znovu přijata.

Prosím sledujte informace na webových stránkách a při vstupu na oddělení dbejte případných pokynů personálu.

Děkujeme, že nám pomáháte chránit vaše blízké.

Aktualizace 23.3.2023

Medicon group