Pokyny pro návštěvy lůžkového pracoviště

  1. Při příchodu i odchodu si dezinfikujte ruce.
  2. Zákaz používání toalet na odděleních pro návštěvy.
  3. Pro hospitalizované pacienty není vhodné opouštět oddělení.
  4. Na základě doporučení hygienické stanice hl. m. Prahy a vývoji epidemiologické situace prosíme použijte při návštěvě lůžkového pracoviště ochranu dýchacích cest (respirátor FFP2).
  5. Řiďte se prosím pokyny personálu.

Návštěvy s respiračním onemocněním nebo teplotou mají na oddělení vstup zakázán.

Děkujeme, že nám pomáháte chránit vaše blízké.

Medicon group