Pokyny pro návštěvy lůžkového pracoviště (do 23.3.2023)

  1. Při příchodu i odchodu si dezinfikujte ruce.
  2. Zákaz používání toalet na odděleních pro návštěvy.
  3. Pro hospitalizované pacienty není vhodné opouštět oddělení.
  4. Na základě doporučení hygienické stanice hl. m. Prahy a vývoji epidemiologické situace prosíme použijte při návštěvě lůžkového pracoviště ochranu dýchacích cest (respirátor FFP2).
  5. Řiďte se prosím pokyny personálu.

Návštěvy s respiračním onemocněním nebo teplotou mají na oddělení vstup zakázán.  

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace platí zákaz vstupu dětí do 12 let na lůžková pracoviště následné péče.

Děkujeme, že nám pomáháte chránit vaše blízké.

Aktualizace 21.12. 2022

Medicon group