Otevřeli jsme zahradu pro klienty Kliniky následné péče

Vážení pacienti, Vážené návštěvy pacientů Kliniky následné péče,

V těsné blízkosti budovy Kliniky následné péče byla zprovozněna zahrada pro potřeby našich pacientů. Zahrada je přístupná výtahem v budově, stanice -2pp. a je otevřená pro pacienty a jejich rodinné příslušníky každý den v době od 14 do 17 hodin. Vždy je nezbytné oznámit službu konající sestře, že pacient společně s doprovodem opouští pracoviště, případně si domluvit zapůjčení sedačky a využití přístupné zahrady po dobu návštěv. Další podrobnosti vám sdělí personál pracoviště.

Zahrada je v případě příznivého počasí využívána i mimo tyto hodiny. Pracovníci kliniky zde plánují skupinové nebo individuálních programy pro pacienty.

Věříme, že zpřístupnění zahrady po její kultivaci bude příjemným prostředím pro vzájemné setkávání pacientů a jejich rodinných příslušníků a blízkých.

Tým pracovníků Kliniky následné péče

Medicon group