Ohlédnutí za rokem 2022

Vážení pacienti,

Rok 2022 se významně zapsal jako rozvojový krok naší následné péče. Obě lůžková pracoviště následné péče, Klinika následné péče (Praha 4, Zelený pruh) i Centrum následné péče (Praha 9, Vysočany), prošla změnami. Společnost MEDICON Hospitals s.r.o., člen skupiny MEDICON PRONATAL, vynaložila v roce 2022 nemalé investice do obnovy pracovišť následné a dlouhodobé lůžkové péče, a to nejen po stránce vizuální, ale i po stránce materiální a technické.

Na pracovišti Kliniky následné péče došlo k výmalbě a částečné obnově vybavení (např. nová signalizace pacient sestra), dovybavení pracoviště nebo výměna nefunkčního zařízení a rozšíření zázemí pro personál. To se podařilo zejména díky rozšíření kapacity lůžkového fondu a na podzim 2022 otevřením nové třiceti lůžkové stanice. Nová lůžková stanice je kompletně vybavena novým nábytkem, novými pomůckami, elektricky polohovatelnými lůžky, pacientskými stolky s výsuvnou jídelní deskou a mnoha dalšími doplňky. 

Pracoviště Centra následné péče procházelo drobnými úpravami od konce roku 2021. Postupně proběhla výměna podlahové krytiny v centrální části pracoviště, nová výmalba, instalace nového signalizačního zařízení pacient sestra, dovybavení pracoviště apod. Naše snaha byla završena v listopadu 2022, kdy se podařilo realizovat výměnu stávajících lůžek a pacientských stolků za plně elektricky polohovatelná lůžka včetně nových antidekubitních matrací a pacientských stolků s výsuvnou jídelní deskou. Byl to pro naše pacienty takový předvánoční dárek a všichni, kteří zde byli v tuto dobu hospitalizováni, dokázali takovou výměnu ocenit.

Dovolte, abychom vám popřáli brzké uzdravení a klidné prožití vánočních svátků spolu s vašimi nejbližšími. Do nového roku přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a lásku vašich bližních.

Krásné Vánoce přeje

Tým pracovníků společnosti MEDICON Hospitals s.r.o.

Medicon group