Zákaz návštěv na pracovišti KNP Zelený pruh

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v Praze a v zájmu ochrany zdraví našich pacientů proti šíření virového onemocnění COVID-19 bude od středy 16. 9. 2020 na pracovišti KNP Zelený pruh zákaz návštěv do odvolání.

Jedná se o dočasné preventivní opatření.

Výjimky lze připustit výhradně z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. u pacienta v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění, kdy je možné návštěvu uskutečnit pouze po předchozí domluvě s primářkou pracoviště. U pacienta mohou být nejvýše 2 osoby, doba návštěvy je doporučena na max. 15 minut. Po celou dobu návštěvy je potřeba mít nasazenou roušku nebo jinou ochranu dýchacích cest.

Děkujeme za pochopení.

primářka MUDr. Anna Chládková

Medicon group