Omezení návštěv od 9. 7. 2021

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky lze návštěvy pacientů ve zdravotnickém zařízení připustit.

Návštěva pacienta je povinna dodržovat veškerá platná nařízení a preventivní požadavky pracoviště.

Podmínky pro návštěvy:

  1. návštěvy pacientů jsou přípustné za předem stanovených podmínek a po předchozí domluvě s personálem oddělení v předem vyhrazených a dohodnutých termínech,
  2. návštěvy se mohou účastnit max. 2 osoby,
  3. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  4.  osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  5. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že od ukončeného očkování uplynulo nejméně 14 dnů nebo
  6. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
  7. osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele,
  8. před absolvováním návštěvy se osoba podrobí měření tělesné teploty, vyplní epidemiologický dotazník a provede hygienickou dezinfekci rukou,
  9. po celou dobu návštěvy je nutné mít vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a jednorázové rukavice,
  10. max. délka návštěvy je 20 minut, v průběhu návštěvy je zakázána konzumace potravin.

Po celou dobu návštěvy je nutné dbát pokynů personálu a dodržovat bezpečný odstup, jinak může být návštěva ukončena.

Platí od 9. 7. 2021 do odvolání.

Aktualizace: 12. 7. 2021

Děkujeme za pochopení.

MEDICON Hospitals s. r. o.

Medicon group