Omezení návštěv od 11. 1. 2021

Dle Usnesení vlády ČR lze návštěvy pacientů připustit. Podmínky pro návštěvy:

Návštěvy vzhledem k aktuální epidemiologické situaci nedoporučujeme

  1. návštěvu lze připustit ve výjimečných případech vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta po předchozí domluvě s primářkou oddělení. Termín návštěvy je předem domluven,
  2. návštěvy se může účastnit max. 1 osoba,
  3. osoba navštěvující pacienta absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, nebo prodělala onemocnění COVID-19 v době 90 dnů před dnem návštěvy a doloží o tom doklad, nebo má vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
  4. před absolvováním návštěvy se osoba podrobí měření tělesné teploty, vyplní epidemiologický dotazník a provede hygienickou dezinfekci rukou,
  5. po celou dobu návštěvy je nutné mít vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a jednorázové rukavice,
  6. max. délka návštěvy je 20 minut.

Po celou dobu návštěvy je nutné dbát pokynů personálu a dodržovat bezpečný odstup, jinak může být návštěva ukončena.

Platí od 11. 1. 2021 do odvolání.

Aktualizace: 20. 3. 2021

Děkujeme za pochopení.

MEDICON Hospitals s. r. o.

Medicon group