Doporučení pro návštěvy lůžkových provozů následné péče

Pokud aktuálně pociťujete příznaky nebo máte respirační onemocnění, odložte návštěvu vašeho blízkého.

Dbejte pokynů ošetřujícího personálu a doporučení lékaře pracoviště.

Před vstupem na lůžkovou stanici si dezinfikujte ruce.

Při návštěvě lůžkového pracoviště a vašeho blízkého doporučujeme používat ochranu dýchacích cest k případnému zamezení šíření kapénkové infekce.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Váš tým MEDICON Hospitals

Medicon group